SİCİL LİSANS VE KULÜP İŞLEMLERİ

•ÖNEMLİ: Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  
 
•İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail, kan grubu) sisteme girilecektir.

 

SPOR KULÜPLERİNİN  DİKKATİNE!
Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri aşağıdaki sicil ve lisans servislerinden birine bilgilerini bildirebilirler. Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.

 

 LİSANS İŞLEMLERİ

Kulüp lisansı

 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Bilardo, Bocce,Bowling Ve Dart, Briç, Satranç, E-spor, İzcilik  Federasyonlarının Lisans İşlemleri İçin Sağlık Beyanı (Sağlık beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Kimlik Fotokopisi (Sporcu)
 • Yüzme, Triatlon, Yelken, Kano, Modern Pentatlon ve Rafting Branşları İçin Yüzme Bildiğine Dair Beyan (Yüzme beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

Ferdi lisans

 • İlk defa ferdi lisans alacak sporcuların başvuruları E-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmıştır. Söz konusu başvuruların Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından Spor Bilgi Sistemi "e-Lisans Başvuruları" ekranından takip edilerek gerekli evrakları tamamlayan sporculara ait taleplerin il müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir.

E- Lisans nasıl çıkartılır tıklayınız

 

 

!!! Yabancı sporcular için ek olarak

 • En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 •  Bağlı Oldukları Ülke Federasyonundan İzin Ve Türkçe Tercümesi
 •  Pasaportunun Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti

Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

Vize

Sporcu Lisansı Dönüşüm İşlemleri 

 • Spor Kulübü Muvafakat Belgesi (Sporcunun ayrılacağı kulüpten alması gereken belge), Veya Spor Kulübüne Yatırılması Gereken Muvafakat Ücreti (Talimat ekinde bulunan Transfer İşlemi Ücretleri ekinden belirlenir.)
 • 2 Adet vesikalık Fotoğraf
 •  Sporcunun ferdi sporcu olduğunu gösteren belge SPORCUNUN FERDİ SPORCU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE (il değişikliği ile birlikte ).doc
 •  Basketbol, Buz Hokeyi, Voleybol Federasyonlarının Dönüşüm İşlemleri İçin Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

Not: Sporcu lisans dönüşüm işlemleri Federasyon Talimatlarının 7. Maddesine göre yapılır. Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeden sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir. Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, Federasyon Talimatlarının 7. Maddesinde belirtilen süre şartlarına göre dönüşüm işlemi gerçekleştirebilir.

 

Transfer

 • Basketbol, Buz Hokeyi, Voleybol Federasyonlarının Transfer İşlemleri İçin Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

Kulüp – Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler

 

 •  Transfer Sözleşmesi
 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Yabancı Kimlik Numarası
 •  En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 • Bağlı Oldukları Ülke Federasyonundan İzin Ve Türkçe Tercümesi
 •  Pasaportunun Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti
 •  Veli-Vasi İzin Belgesi
 •  3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

 

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

 • Sporcunun Kimlik Fotokopisi
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

 

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri Federasyon Talimatlarına Göre Yapılacaktır.

Federasyonların Yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatları için linke tıklayınız.

https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar


SPOR KULÜPLERİ

 SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE !

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur. İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 


   DAHA ÖNCE DERNEK OLAN VE SPOR KULÜBÜNE DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-  DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx
2- ÖRNEK KULÜP TÜZÜĞÜ.docx
3- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-2).docx
4- YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx
5- DOSYA5 SPOR KULÜBÜ ÜYE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ.doc
6- TFF CEZA BİLGİ FORMU.docx
7- KULÜP LOGO DİLEKÇESİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE.docx
8- UAVT KODU

 

 


SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU_2023 (EK-3).docx

 YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

- Faaliyet gösterilmek istenen branş için dilekçe

 - Yönetim Kurulu Kararı Örneği

ANTRENÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ.docx

- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi 

 - Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi

BRANŞ İLAVESİ VE İPTALİ.pptx (örnek)

NAKDİ YARDIM ALACAK SPOR KULÜPLERİ İÇİN NAKDİ YARDIM FORMU.doc

 

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ