KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik konulu resmi gazetede yayınlanan mevzuatı görmek için tıklayınız.