Kulüp İşlemleri

•ÖNEMLİ: Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  
 
•İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail, kan grubu) sisteme girilecektir.  
SPOR KULÜPLERİNİN  DİKKATİNE!
Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri aşağıdaki sicil ve lisans servislerinden birine bilgilerini bildirebilirler. Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.
TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 
Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar
1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2. Sağlık raporu (Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında, spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Madde 4  
3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi. İndirmek için TIKLAYINIZ
 4. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak) indirmek için tescilfisi

5. Lisans takip formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak) LİSANS TAKİP FORMU 
6. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)
Vize işlemlerinde gerekli belgeler
1. Sağlık raporu. Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.
2. Bir tane resim.
3. Eski lisans.
4. Vize  Formu BURADAN indirebilirsiniz.  (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)
Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır. Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar
a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
b) T.C. Kimlik numarası beyanı
c) Spor Kartı bilgi formu SPOR KARTI BİLGİ FORMU
Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 
1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi. İndirmek için TRANSFER 1 .MADDE
2. İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi. İndirmek için TRANSFER 2. MADDE
3. Sağlık raporu. Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.
4. Lisans için bir resim.
5. T.C Kimlik Numarası Beyanı


SPOR KULÜPLER

 SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE !

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur. İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 


   DAHA ÖNCE DERNEK OLAN VE SPOR KULÜBÜNE DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-  DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx
2- ÖRNEK KULÜP TÜZÜĞÜ.docx
3- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-2).docx
4- YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx
5- DOSYA5 SPOR KULÜBÜ ÜYE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ.doc
6- TFF CEZA BİLGİ FORMU.docx
7- KULÜP LOGO DİLEKÇESİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE.docx
8- UAVT KODU

 


SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU_2023 (EK-3).docx

 YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

- Faaliyet gösterilmek istenen branş için dilekçe

 - Yönetim Kurulu Kararı Örneği

ANTRENÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ.docx

- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi 

 - Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi

BRANŞ İLAVESİ VE İPTALİ.pptx (örnek)

NAKDİ YARDIM ALACAK SPOR KULÜPLERİ İÇİN NAKDİ YARDIM FORMU.doc

 

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ